'Omdat bewustwording (jou) zoveel mooier maakt'

Kroonjuweel in wording

Een kroonjuweel is een vrouw, die een hoge mate van bewustzijn ontwikkeld heeft gedurende een zeer uitdagende transformerende periode in haar leven.

Op een bepaald punt in haar leven heeft ze diep van binnen gevoeld dat ze een taak heeft op deze aarde, een taak die haar in verbinding brengt met haar ware zielsmissie.

Ze heeft de duisternis in zichzelf (h)erkend en heeft de verantwoording genomen om door deze schaduwkant heen te werken, zonder vertraging of vluchtgedrag. Met een innerlijk weten dat wanneer ze voor angst blijft buigen, ze daar haar authentieke zelf mee verloochent en daarmee afstand doet van haar geboorterecht.

Een kroonjuweel weet wat haar innerlijke waarheid is en ze schuwt niet (langer) om het verlangen in haar hart serieus te nemen. Ze begrijpt dat de buitenwereld het merkt als ze in duisternis blijft hangen, zelfs al heeft ze zich een paar dagen ‘opgesloten in huis’. Ze heeft ervoor gekozen om de universele wetten te gaan leren begrijpen en omarmen en ze is ook bereid om oude theorieën en onwaarheden die haar niet meer dienen te overstijgen. 

Ze is zich bewust geworden van het feit dat bescheidenheid haar zielsmissie niet dient en ze kiest voor zichtbaarheid en strijdbaarheid, daar waar het nodig is. Ze zal niet langer kiezen voor de weg van de minste weerstand, wanneer dit haar af doet dwalen van de verbinding met zichzelf en haar goddelijke zielsmissie. Door haar innerlijke en uiterlijke strijd in de ogen te durven kijken, heeft ze geleerd om diep in zichzelf te duiken en te ervaren dat ze altijd kan putten uit een innerlijke bron van wijsheid. In verbinding met de spirituele gidsen, heeft ze geleerd om onderscheid te maken tussen verouderde en geconditioneerde overtuigingen en haar bekrachtigende en helende vermogen tot liefdevolle aanwezigheid.

Soms is dit kroonjuweel voor een langere periode stil, maar onderschat haar stille kracht niet. Als het niet nodig is, verspilt ze haar kostbare energie niet. Echter, indien nodig zal ze opkomen voor mensen die onrecht wordt aangedaan en die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen.

Dit kroonjuweel is niet altijd aan het strijden. Ze is zich gewoon uitermate bewust van het feit dat ze een lichtdrager en lichtwerker is. Uiteraard heeft ze ook behoefte aan ontspanning en gezelligheid en weet ze dit linksom of rechtsom meestal goed te verbinden met haar zielstaak om meer licht en leiderschap in de wereld te schijnen. 

Deze liefdevolle, krachtige vrouw schiet soms voorbij aan het feit dat ze zichzelf optimaal moet voeden op alle levensgebieden. Hiermee wordt bedoeld: voeding voor hart, hoofd, lijf, geest en ziel. Wanneer ze dit principe leert begrijpen en beter leert toe te passen, groeit haar spirituele bewustzijn en overstijgt ze alle futiliteiten waar ze voorheen te veel aandacht aan schonk.

Een kroonjuweel is geen diva, maar ze heeft absoluut een sterke en liefdevolle verbinding met de innerlijke koningin in zichzelf. Met veel devotie en bezieling herinnert ze andere mensen aan hun innerlijke en authentieke kracht. Als je met haar ‘in zee’ gaat, op wat voor wijze dan ook, weet dan dat ze geen genoegen neemt met slachtoffermentaliteit. Ze zal je wakker schudden en je zal haar boodschap van leiderschap en liefde nooit meer vergeten.

Een kroonjuweel zijn, is voor iedereen mogelijk, iedereen draagt dit vuur in zich. Je kan werken aan de moed en kracht om dit vuur te ontsteken. Diep vanbinnen weet je het nu, als dit ook onderdeel is van jouw zielsbestemming. 

Wees stil, echt stil. Verbind je met de wijsheid in jezelf. Stem je af op je geboorterecht. Spreek met jezelf, met de energie van een oeroude voorouder of met de indrukwekkende wijsheid van een uil. Het leven is oneindig intelligent en spreekt tot je via vele kanalen en wegen. Dat is op dit moment precies het geval.

Bron tekst: Manuscript der Kroonjuwelen

https://www.gerda-duin.nl/webshop/manuscript-der-kroonjuwelen/#cc-m-product-13816589134

Deel het bericht op social media!