'Omdat bewustwording (jou) zoveel mooier maakt'

Zelfliefde integreren

Het proces van zelfliefde integreren is niet met één nachtje slapen voltooid.

Er gaat vaak een lange periode aan vooraf, waarbij ‘zelfliefde’ al veelvuldig bij je op de deur heeft geklopt, maar meestal vermomd zodat je niet wist dat je eigenlijk werd aangespoord tot zelfliefde.

‘Zelfliefde’ kwam als een conflict op je werk, als een zeurende pijn in je rug die maar niet overging of bijvoorbeeld als migraine die steeds maar terug kwam. Ook kan het zijn dat ‘zelfliefde’ zorgde voor spanningen in vriendschappen of in de relatie met je levenspartner. Ook liet ‘zelfliefde’ van zich spreken toen je maar onbegrensd loyaal bleef aan je familiesysteem, terwijl je veel vaker nee of juist ja had willen zeggen, oftewel naar je eigen hart had willen luisteren.

Wat ik probeer aan te geven is, dat voordat je zover bent om zelfliefde helemaal te integreren daar een reis aan vooraf gaat, die meestal niet zonder slag of stoot verloopt. Er dienen zich strubbelingen, uitdagingen en confrontaties aan. Je veilige opgebouwde kaartenhuis dreigt in te storten en je normale ritme wordt verstoord waardoor je wel ‘moet’ veranderen en dit brengt zoveel angst en emoties met zich mee. Je komt dan vaak in een emotionele rollercoaster terecht.

Met terugwerkende kracht kan je vaak terugkijken en inzien dat alle gebeurtenissen die je uit je gewone doen halen, onderdeel zijn geweest van een grote levensverandering. Een dusdanige verandering, die je leert om steeds weer opnieuw zelfliefde toe te passen en om voor jezelf te kiezen. Dit is het proces van zelfliefde en emotioneel gezien wijs en volwassen worden. Achteraf kan je zeggen, nu weet ik waarom het één en ander plaatsvond. Als je daar middenin zit weet je dat nog niet altijd, maar gaandeweg het proces wordt het je duidelijk. Iedere keer als je niet kiest voor zelfliefde maar bijvoorbeeld voor pleasen of vluchten, blijf je je ongemakkelijk en verdrietig voelen en uit verbinding met jezelf. Wanneer je wel kiest voor zelfliefde geeft dit uiteindelijk veel meer rust, zelfs al raak je daardoor mensen ‘kwijt’ en veranderen er dingen in je leven waar je zo vertrouwd mee was.

Het leven is geen testbeeld en alles is steeds onderhevig aan veranderingen. Hoe jij reageert op deze veranderingen bepaalt uiteindelijk het proces en de snelheid van zelfliefde integreren.

Maak je geen zorgen als je er middenin zit. Het komt goed. Je kunt dit proces niet doorlopen zonder jezelf de tijd tot besef en integratie te gunnen. 

Alles heeft een ritme en alles brengt je dichter bij je authentieke kern. 

Als er dus weer een ‘uitdaging op je deur klopt’, sta er dan eens rustig bij stil of het misschien zelfliefde in vermomming is. Omarm de uitdaging in vertrouwen. De reis naar werkelijk ’thuiskomen’ is ingezet!

De hart soundhealing kan je helpen bij het integratieproces van zelfliefde

https://www.gerda-duin.com/product-page/hart-sound-healing  

Deel het bericht op social media!